Dashboardet er tænkt til at kun at vise opgaver der skal laves idag, så der bør ikke være mere end 50 opgaver, eller hvor mange i nu har den pågældende dag.

Dashboardet bør være tomt om aftenen, så i ved at der styr på opgaverne de afterfølgende dage. Dette er vigtigt, fordi måske er det en anden der er der i morgen, som bliver forvirret over hvad han/hun egentlig skal lave idag, fordi der er rod på dashboardet, og dermed mister i måske effektivitet / penge.

Så lidt oprydning her hver aften vil betyde:
* bedre overblik
* mindre stress
* en forbedring af hastigheden af systemet.

I kan fjerne opgaver på dashboardet enten ved:
– at flytte dem frem til en relevant dag ude i fremtiden
– klikke OK, inde i selve opgaven. ( Opgaver der er lavet og markeret med OK vises ikke),
– slette opgaven ( Især hvis den er tom )
– afslutte den med salg ( Dette kan dog forvirre dagens regnskab, hvis den på anden vis allerede er medregnet i andet regnskab)

Tip: Når i står i dashboardet og klikker ind i en opgave, kan i bruge pile knapperne til at klikke videre til næste opgave fra dashboardet.

Yderligere når i afslutter dagen kan i gøre følgende:
Alle de opgaver i ikke vil se i “oprydningsoversigten (der vises før den egentlige kasseoptælling) men som ikke skal slettes, kan i klikke “gem” på. Så vises de ikke næste gang. De kan dog stadig godt søges frem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *